صفحه اصلی گالری فرم استخدام نظرسنجی اخبار تالار گفتگو تماس با ما درباره ما
امروز : شنبه ، 25 مرداد 1399        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 


جستجوی آزمایشاتImmunology & Serelogy

 

تست های ایمونولوژی

CD 117

Hydatid IgG

Anti CMV Ab(IgG-IgM)

CD 11a

IgE

Anti EBV Ab(IgG-IgM)

CD 11b

IgA

Anti Enta moebahistolytica Ab

CD 11c

IgM

Fasciolla Ab(IgG)

CD HLA

IgG

H.Pylori Ab(IgG)

CD MPO

IgG(1-2-3-4)

H.Pylori Ab(IgA-IgM)

CD 13

IGF1

Anti HAV(IgM)

CD 14

Kala Azar (Total-IgM)

Anti HAV (Total)

CD 15

Anti Listeria Ab(IgG-IgM)

HBC (Total)

CD 16

Anti LKM

HBC (IgM)

CD 18

Anti MCV

HBe (Ab-Ag)

CD 19 B Cell

Anti Measeles Ab(IgG-IgM)

HBS Ag

Cala

Mumps Ab(IgG-IgM)

HBS Ab

CD 2

Mycobacterium Ab(IgG-IgM-IgA)

HCV Ab

CD 20

Mycoplasma Ab(IgG-IgM)

HDV Ab

CD 21

Parvovirus B19 Ab(IgG-IgM)

HEV Ab

CD 22

Rubella Ab(IgG-IgM)

HIV (Ab-Ag)

CD 23

Toxo Ab(IgG-IgM)

HSV Ab(IgG-IgM)

CD 25

Toxo cara IgG

HtLV Ab(1-2)

CD 27

TTG Ab(IgG-IgM)

PPD Test

CD 3 T Cell

Anti VZV Ab(IgG-IgM)

Anti muscle Ab

CD 33

Anti SCL70 Ab

LE cell

CD 34

Anti Smith Ab

Alpha 1 Anti Tripsin

CD 38

Anti Sperm Ab

F.ANA

CD 4

Anti SS-A (RO)Ab

ASMA

CD 41

Anti Thyroglobulin Ab

Anti Cardiolipin Ab(IgG-IgM)

CD 43

AMA

Anti Centromer Ab(IgG)

CD 45

A po A1

Anti CCP

CD 45 RO

A po B1

Anti ds DNA

CD 5

Arsenic

Anti ss DNA

CD 54

ASA IgG

Anti Endomesial Ab(IgG-IgM)

CD 56

B2 Micro globulin

Anti GBM Ab

CD 61

Anti Borrelia Ab(IgG-IgM)

Anti Gliadin Ab(IgG-IgM)

CD 64

C1 Inhibitor

Anti GM1 Ab(IgG-IgM)

CD 68

C3

Anti JO1 Ab

CD 7

C4

AMH

CD 79

Calcitonin

Anti Phospholipid Ab(IgG-IgM)

CD 8

CD 10

Anti Platelet

CD IgD

CD 103

ANCA C-P

(Anti MPO –Anti PR3)

CD IgM

CH 50

 برخی از ازمایشات به علت درخواست پایین با همکاری آزمایشگاه های معتبر تهران انجام می گردد.از جمله CD markers

تست های سرولوژی

CRP

Cryoglobulin

RF

Wright

Widal

VDRL

2ME

Coombs wright

Indirect coombs

Direct coombs

ASO

Mono Test

Osmotic Fragility

Cold Aglutination